Γενικά

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και εκτελούνται οι αποστολές των παραγγελιών μόνο εντός της Κυπριακής δημοκρατίας. Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σάββατου, Κυριακής και αργιών μεταξύ 9.00 π.μ.-17.00μ.μ.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή την χρονική περίοδο που καθορίζεται.

Τιμές

Οι τιμές που αναρτώνται είναι οι τελικές, χωρίς Φ.Π.Α. εκτός εάν αναγράφεται ξεκάθαρα ότι οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Το pngsafety.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Ολοκλήρωση/ επιβεβαίωση παραγγελίας

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει από το pngsafety.com  μέσω email  ή/και με τηλέφωνο την επιβεβαίωση και τον αριθμό της παραγγελίας

Ακύρωση /Τροποποίηση/Επιβεβαίωση της παραγγελίας

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, ο πελάτης δύναται να πατήσει το αντίστοιχο πεδίο «ακύρωση/επιβεβαίωση/τροποποίηση» και να προβεί στην ανάλογη ενέργεια.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν που παρήγγειλε ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμο, τότε το pngsafety.com  θα επικοινωνήσει μαζί του μέσω email ή/και τηλεφώνου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για το ποτέ πιθανολογείται η παράδοσή του. Eάν ο πελάτης θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα παραλαβής του προϊόντος δεν τον ικανοποιεί, δύναται να ανακαλέσει την παραγγελία του εν λόγω προϊόντος ενώ η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.

Παρακολούθηση της παραγγελίας

Το pngsafety.com  παρέχει τη δυνατότητα στον πελάτη να παρακολουθεί την πορεία της παραγγελίας του, μέσω των ενημερωτικών email που λαμβάνει κάθε φορά που η παραγγελία του αλλάζει στάδιο. Επίσης, ανά πασά στιγμή, ο πελάτης δύναται να μπει στο πεδίο «ο λογαριασμός μου» και να δίνει τους κωδικούς του (username και password) προκειμένου να ενημερώνεται για το στάδιο της παραγγελίας του.

Παράδοση προϊόντων

Σε περίπτωση που η αγορά έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας για τη διασφάλιση του κάτοχου αυτής, η παράδοσή των προϊόντων γίνεται μόνο στον αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να παραλάβει την παραγγελία του αυτοπροσώπως επιδεικνύοντας την πρωτότυπη ταυτότητα ή το διαβατήριο του και την πιστωτική του κάρτα. Απαγορεύεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο εκτός κι αν ο αγοραστής εξουσιοδοτήσει κάποιο τρίτο πρόσωπο εγγράφως. Και στην περίπτωση της εγγραφής εξουσιοδότησης, ο εξουσιοδοτούμενος θα πρέπει να επιδείξει τα ως άνω έγγραφα προκειμένου να ολοκληρωθεί η παράδοσή των προϊόντων που έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας.

Χρόνος παράδοσης

Η παράδοσή γίνεται  εντός 5 εργάσιμων ημέρων από την ημέρα της παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί.

Τρόπος παράδοσης

Η παραλαβή των προϊόντων για αγορές από το e-shop γίνεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier).

Έξοδα αποστολής/αντικαταβολής

Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής (μέσω πιστωτικής κάρτας ή με αντικαταβολή), τυχόν έξοδα αποστολής και διαχείρισης αντικαταβολής βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον πελάτη – αγοραστή και αν δεν τιμολογηθούν τότε εξοφλούνται από τον τελευταίο στον υπάλληλο της ταχυμεταφορικής εταιρείας κατά την παράδοση – παραλαβή των προϊόντων.

Τα έξοδα αποστολής για όλη την Κύπρο, ανέρχονται σε 5€ αντικαταβολής. Ανάλογα με τον όγκο ή/και το βάρος των προϊόντων μπορεί να υπάρξει κάποια μεταβολή στο ποσό αυτό.

Main Menu